Automatizace
pro velké firmy

S wflow, digitálním nástrojem pro účetnictví, mohou velké firmy zlepšit efektivitu svého účetního procesu a ušetřit čas a náklady. wflow vám umožní eliminovat manuální práci a soustředit se na vaše byznysové priority.

Společnosti, které již wflow využívají

Složité a zdlohavé procesy často svazují velké firmy a znemožňují jim další růst. S wwlow však mohou jednoduše ušetřit čas a snížit náklady na účetnictví. Díkyautomatizaci se mohou vyhnout lidským chybám a vylepšit přesnost účetnictví. Tento nástroj také umožňuje snadnou integraci s vašimi stávajícími účetními systémy, což zjednodušuje proces migrace dat. S využitím naší automatizace účetnictví se mohou efektivně řídit své financování a plánovat své budoucí podnikání

Benefity wflow pro velké společnosti


#01
Kontrola nad náklady


#04
Kompletní podklady pro reporting


#02
Automatické předávání dokladů


#05
Zvýšení přesnosti a rychlosti


#03
Online schvalování


#06
Integrace s dalšími systémy

Konktrolujte faktury od okamžiku jejich přijetí

wflow umožňuje snadno sledovat faktury a zpracovat je bez zbytečného zpoždění. Software automaticky identifikuje data na faktuře a vytvoří příslušný účetní záznam, což umožní snadnou kontrolu faktur a umožní vám reagovat na ně okamžitě.

Eliminujte manuální práci, věnujte se vašemu byznysu

S wflow můžete snadno automatizovat zpracování účetních dokladů. Tímto způsobem se vyhnete ručnímu zadávání údajů a vylepšíte přesnost vašeho účetnictví.