Digitalizujte účetnictví v Pohodě
s aplikací wflow

wflow za vás doklady automaticky zaúčtuje a zarchivuje

Už žádná manuální práce s doklady

Už žádné papírové faktury, vše archivujete a dohledáte online

S wflow dosáhnete až 80% úspory času a nákladů

Doklady schvalujete na jeden klik

Řešení spolupracující se systémem POHODA
www.pohoda.cz www.pohodaplus.cz

Konfigurace dle potřeb klienta


Flexibilní zákaznická podpora


Vyšší stabilita
integrace

Ještě nevyužíváte wflow?

Propojíme vás i s vaším účetním systémem. Během několika desítek minut.

Integrace wflow

Ve všech agendách se synchronizují jen nové a změněné záznamy, tzn. záznamy se nemažou. Integrace podporuje všechny verze IS Pohoda (MDB, SQL a E1). Komunikace probíhá na úrovni XML i databáze.

Synchronizace dat probíhá ve 3 úrovních:

Import dokladů z wflow do Pohody probíhá ihned po označení jako "Připraveno k exportu do ERP" na základě webhooku.

Export dokumentů a likvidací z Pohody do wflow probíhá periodicky v nastavitelném intervalu (min. interval je však 5 minut).

Číselníky jako činnosti, střediska atd. se exportují periodicky jednou denně.

aplikace pro vystavování objednávek

Porovnání konektorů podle funkčnosti

Dativery Connectify
Přenos hlavičky faktury
Přenos položek faktury
Přenos číselníků z Pohody do wflow
Přenos interního čísla z Pohody do wflow
Zaznamenání faktury jako exportované do ERP
Přenos likvidací z Pohody do wflow
Možnost namapovat datumy z wflow do Pohody dle potřeby
Negování dobropisů - neboli dobropis vytěžen s kladnými částkami a do Pohody jde se zápornými
Zakládání dodovatelů do adresáře Pohody - možnost volby
Volba jaké typy příloh se mají přenášet
Zvolení které číselníky chceme sychronizovat z Pohody do wflow
Možnost zvolit účtování dle hospodářského roku
Úpravy konektoru na míru -
Adhoc řešení chyb v konektoru -

Seznam přenášených entit

Číselníky

Integrace exportuje číselníky z Pohody do wflow jednou denně, export kompletně přepíše číselníky ve wflow těmi z Pohody. Jakékoliv modifikace těchto číselníků je tedy třeba dělat na straně Pohody.

Činnosti

U činností se v základním nastavení z Pohody do wflow přenáší kód a text.

Číselné řady

K číselným řadám nahrává integrace do wflow kód, text, a podporované typy dokladů. Kvůli přechodu mezi účetními obdobími je identifikátor roku (např. 23, nebo 2023) v kódu nahrazen písmeny R. Tzn., že například číselné řady s kódem 23PFA z aktuálního období a a 24PFA z přechodného období budou ve wflow sjednocené pod kódem RRPFA. Při importu dokladů do Pohody bude následně zvolená číselná řada na základě cílového období. K číselným řadám se do wflow přenáší také identifikátor podporovaných typů dokladů, to zajistí, že uživatel může číselnou řadu ve wflow zvolit pouze u povolených typů dokumentů.

Střediska

U středisek se v základním nastavení z Pohody do wflow přenáší kód a text.

Zakázky

U zakázek se v základním nastavení z Pohody do wflow přenáší číslo a text.

Formy úhrad

U forem úhrad se v základním nastavení z Pohody do wflow přenáší kód a text.

Předkontace

U předkontací se v základním nastavení z Pohody do wflow přenáší kód, text a také identifikátor podporovaných typů dokladů. To zajistí, že uživatel může předkontaci ve wflow zvolit pouze u povolených typů dokumentů.

Členení DPH

Integrace přenáší pouze členění DPH, které je v Pohodě označené příznakem "Nabízet". V základním nastavení z Pohody do wflow přenáší kód a text.


Přenos dokumentů z Pohody do wflow

Přenos vydaných objednávek a vydaných faktur probíhá periodicky v nastavitelném intervalu s tím, že minimální interval je 5 minut. Data jsou načítaná přímo z databáze s tím, že je možné přenášet jak doklady s položkami, tak bez položek. Integrace nahrává do wflow také přiložené soubory.

Vydané objednávky

Integrace objednávky z Pohody do wflow vytváří i aktualizuje.

Vydané faktury

Integrace přenáší z Pohody do wflow vydané faktury, vydané opravné daňové doklady, vydané zálohové faktury a vydané proforma faktury. Integrace faktury z Pohody do wflow vytváří, aktualizuje a dohrává k nim likvidace.

Likvidace

Integrace přenáší do wflow k vydaným fakturám, přijatým fakturám a bezhotovostním účtenkám likvidace všech typů, tzn. likvidace bez vazby i s vazbou na jinou agendu, jako je např. banka, či pokladna.


Přenos dokladů z wflow do Pohody

Import přijatých faktur, bezhotovostních účtenek a hotovostních účtenek do Pohody probíhá hned ve chvíli, kdy uživatel označí ve wflow dokument jako připravený k exportu do ERP. Po dokončení importu je do wflow nahrána informace o výsledku importu. Pokud nebude dokument nahrán z důvodu nějakých technických problémů ihned, provádí Connectify periodické kontroly nenahraných dokumentů a jejich případný import.

Přijaté faktury

Integrace stahuje přijaté faktury z wflow do Pohody a následně je schopna do wflow dohrávat likvidace.

Bezhotovostní účtenky

Bezhotovostní účtenky se nahrávají do Pohody do ostatních závazků.

Hotovostní účtenky

Hotovostní účtenky se nahrávají do agendy pokladna.

Soubory

Integrace nahrává soubory přiložené k dokumentům jak z Pohody do wflow, tak opačným směrem.

Na nejrozšířenější ERP se wflow napojí
během chvilky

Jednoduché napojení na váš účetní systém zajistíme díky přednastaveným integracím. Staňte se jedním
z několika tisíců klientů, kteří se rozhodli přenechat manuální práci wflow.

Ještě nedigitalizujete?

Vyzkoušejte wflow na 14 dní zdarma nebo si domluvte konzultaci
s některým z našich odborníků.