Aktuální trendy v účetnictví. Technologie na vzestupu a udržitelnost v kurzu.

Aktuální trendy ukazují, že se účetní profese nezastavila a aktivně se přizpůsobuje moderním výzvám. Účetní mají stále důležitější roli ve firmách, přičemž využívají moderní technologie pro zvýšení efektivity a přesnosti své práce. Technologie jako umělá inteligence a strojové učení umožňují automatizovat rutinní úkoly. To nejen snižuje lidskou chybovost, ale také umožňuje účetním se zaměřit na strategické aspekty své práce.

Automatizace a integrace umělé inteligence

Automatizace a umělá inteligence (AI) transformují účetní průmysl již několik let a tento trend bude pokračovat i v dalších letech. Díky automatizaci a AI mohou účetní zjednodušit opakující se a časově náročné úkoly jako je přepisování dat z účetních dokladů. Díky tomu se mohou zaměřit na činnosti s přidanou hodnotou, jako je poskytování poradenských služeb klientům.

Úspora až 80 % času

Přečtěte si příběhy úspěšných firem,
které své účetnictví již zautomatizovaly

Cloudové účetnictví

Cloudová řešení jsou klíčovým trendem v oblasti účetnictví. Jednoduchost použití a vysoká dostupnost umožňují účetním přistupovat k datům odkudkoli a kdykoli, pouze prostřednictvím internetového připojení.

Díky cloudovému řešení mají účetní větší flexibilitu a svobodu v organizaci své práce. Už nejsou omezeni na konkrétní pracovní místo. To nejenže usnadňuje a zrychluje jejich práci, ale také přináší větší rovnováhu mezi pracovním a osobním životem.

Další výhodou cloudového řešení je možnost sdílení dat s klienty v reálném čase. Účetní a jejich klienti mohou spolupracovat na stejných dokumentech a informacích, bez ohledu na fyzickou vzdálenost. Tato okamžitá spolupráce přispívá k větší přesnosti, efektivitě a transparentnosti účetních procesů.

Získejte zdarma e-book
s aktuálními trendy v účetnictví

a nenechte se zaskočit novými technologiemi.

Zaměření na udržitelnost

Environmentální faktory se stávají pro podniky i investory stále důležitějšími. Dotýká se to samozřejmě i oblasti účetnictví. To může zahrnovat identifikaci a měření environmentálních a sociálních dopadů.

Udržitelnost v účetnictví představuje krok směrem k ochraně životního prostředí a šetření zdrojů. Díky digitalizaci a využívání moderních technologií se stále více účetních operací provádí elektronicky, což vede ke snížení produkce odpadu a minimalizaci spotřeby dřeva na výrobu papíru. Omezení spotřeby papíru má přímý dopad na ochranu lesů a biodiverzity, přispívá k ochraně vodních zdrojů a snižuje emise skleníkových plynů.

Dalším aspektem udržitelnosti v účetnictví je přechod od tradičního archivování papírových dokumentů k elektronickému uchovávání. Elektronické úložiště dat nabízí nejen snadný přístup k informacím, ale také menší prostorové nároky a nižší náklady na skladování a údržbu. Díky automatickým zálohám a zabezpečení dat je zajištěna jejich dlouhodobá dostupnost a minimalizuje se riziko ztráty nebo poškození důležitých dokumentů.

Udržitelné účetnictví tak přináší mnoho výhod nejen z ekologického hlediska, ale také z ekonomického. Snížení spotřeby papíru a přechod na digitální formáty usnadňuje tok informací, zvyšuje přesnost a rychlost zpracování dat a snižuje administrativní zátěž.

Kybernetická bezpečnost
a ochrana dat

S rostoucí závislostí na technologii v účetním průmyslu bude kybernetická bezpečnost a ochrana dat pro účetní v roce 2023 nejvyšší prioritou. Účetní budou muset zavést výrazná opatření, aby chránili citlivá finanční data před hrozbami, jako jsou hackování, phishing a ransomware útoky.

Poradenské služby

Vzhledem k tomu, že technologie nadále automatizují rutinní účetní úkoly, budou účetní přesouvat zájem na poskytování poradenských služeb klientům. Poradenské služby, jako je finanční plánování a podniková strategie, vzrostou na významu. To bude vyžadovat od účetních rozvoj silných komunikačních a mezilidských dovedností, aby efektivně poradili klientům v komplexních finančních záležitostech.

85 % účetnictví je administrativa, kterou lze nahradit automatizací a technologiemi. Pro účetní to znamená uvolnění rukou, aby se mohli věnovat klíčovým odborných problémům a poradenství.

Robert Soudný CEO wflow