Jak se účetní skupině KODAP podařilo ušetřit 56 % času při zpracování faktur

Se svými 220 zaměstnanci v 16 městech ČR se KODAP řadí mezi největší účetní a poradenské skupiny v tuzemsku. Filozofie firmy spočívá v maximální míře digitalizace. Cloudová řešení na oběh, schvalování a archivaci dokumentů doplňují i reportingové systémy.

Problém

KODAP se dlouhodobě potýkal s nejednotnou komunikací s klienty a s vysokým podílem nákladů na mzdy. Cílem se tak stalo hledání řešení, které by dokázalo komunikaci mezi účetní firmou a klienty zjednodušit. A zároveň uvolnit ruce účetním díky odbourání manuální práce, která může být digitalizována a automatizována.

Řešení

KODAP se rozhodl pro zefektivnění procesů využít cloudovou aplikaci wflow.com.


Díky wflow se nám podařilo ušetřit čas na administrativu, který nyní můžeme věnovat práci s našimi klienty. Časová úspora napříč odděleními je tak vysoká, že jsme dosáhli návratnosti investice již během prvního měsíce.
Robert Hrádek jednatel KODAP

56% úspora času
na zpracování přijatých
faktur díky wflow

Díky nasazení wflow došlo k výrazné úspoře času a jednotliví účetní se tak mohou věnovat odbornější práci a novým klientům.

Díky automatizaci manuální práce bylo možné z projektu, kde byly
vázány dvě účetní, přesunout jednu účetní na jiný projekt.

až 21 % úspora
nákladů na některých
projektech

Díky jednoduchému online předávání dokladů šetří finanční prostředky a čas účetní firma i její klienti.


Nasazení wflow přineslo účetní firmě KODAP zásadní kvalitativní posun ve zrychlení a ztransparentnění komunikace s klienty a zároveň usnadnilo předávání dokladů i jejich schvalování.

Některé manuální práce byly automatizovány díky umělé inteligenci. Výsledná realizace přinesla účetní skupině KODAP návratnost investice na nasazení wflow do 1 měsíce od implementace.

Co přinesla
digitalizace klientům?

Kdykoli přístupný online archiv

Podklady pro finanční reporting

Vysoká bezpečnost dat

Co přinesla
digitalizace KODAPu?

Finanční
úspora

Efektivní komunikace s klienty

Eliminace manuální práce