Ako sa účtovnej skupine KODAP podarilo ušetriť 56 % času pri spracovaní faktúr

So svojimi 220 zamestnancami v 16 mestách ČR sa KODAP radí medzi najväčšie účtovné a poradenské skupiny. Filozofia firmy spočíva v maximálnej miere digitalizácie. Cloudové riešenia na obeh, schvaľovanie a archiváciu dokumentov dopĺňajú aj reportingové systémy.

Problém

KODAP sa dlhodobo stretával s nejednotnou komunikáciou s klientmi a s vysokým podielom nákladov na mzdy. Cieľom sa tak stalo hľadanie riešení, ktoré by dokázalo komunikáciu medzi účtovnou firmou a klientmi zjednodušiť. A zároveň uvoľnenie rúk účtovníkom vďaka odbúraniu manuálnej práce, ktorá môže byť digitalizovaná a automatizovaná.

Řešení

KODAP sa rozhodol pre zefektívnenie procesov využiť cloudovú aplikáciu wflow.

Ako funguje wflow

Aplikácia wflow zjednodušuje účtovné procesy. Pomáha firmám digitalizovať účtovníctvo a zrýchliť schvaľovanie, zaúčtovanie a následnú archiváciu dokladov. Komfortné online riešenie ponúka okamžitý prehľad a kontrolu dostupnú odkiaľkoľvek.

wflow ušetrí 40 až 80 % manuálnej práce s dokladmi a s tým súvisiacich nákladov.


Vďaka wflow sa nám podarilo ušetriť čas na administratívu, ktorý teraz môžeme venovať práci s našimi klientmi. Časová úspora naprieč oddeleniami je taká vysoká, že sme dosiahli návratnosť investície už počas prvého mesiaca.

Robert Hrádek jednatel KODAP

56% úspora času na spracovanie prijatých
faktúr vďaka wflow

Vďaka nasadeniu wflow došlo k výraznej úspore času a jednotliví účtovníci sa tak môžu venovať odbornejšej práci a novým klientom.

Vďaka automatizácii manuálnej práce bolo možné z projektu, kde boli viazaní dvaja účtovníci, presunúť jedného na iný projekt.

až 21% úspora nákladov
na niektorých projektoch

Vďaka jednoduchému online predávaniu dokladov šetrí finančné prostriedky a čas účtovná firma i jej klienti.


Nasadenie wflow prinieslo účtovnej firme KODAP zásadný kvalitatívny posun v zrýchlení a stransparentnení komunikácie s klientmi a zároveň uľahčilo odovzdávanie dokladov a ich schvaľovanie.

Niektoré manuálne práce boli automatizované vďaka umelej inteligencii. Výsledná realizácia priniesla účtovnej skupine KODAP návratnosť investície na nasadenie wflow do 1 mesiaca od implementácie.

Čo priniesla
digitalizácia klientom?

Kedykoľvek prístupný online archív

Podklady
pre finančný reporting

Vysoká bezpečnosť dát

Čo priniesla
digitalizácia KODAPu?

Finančná
úspora

Efektívna komunikácia
s klientmi

Eliminácia manuálnej práce