Bezpečnosť a wflow: prečo je cloud lepší ako papiere na stole

Bezpečnosť je kľúčovým aspektom každej online platformy, najmä pri nástroji na riadenie firemných nákladov, ako je wflow. V dnešnej digitálnej dobe sú úniky dát a kybernetické útoky stále častejšie. Preto je pre spoločnosti nevyhnutné zaviesť dôkladné bezpečnostné opatrenia na ochranu citlivých informácií. V tomto článku sa budeme zaoberať bezpečnostnými opatreniami zavedenými v spoločnosti wflow pre ochranu dát klientov.

Šifrovanie dát

wflow používa šifrovanie SSL na zabezpečenie prenosu dát. To znamená, že všetky dáta prenášané medzi zariadením používateľa a servermi wflow sú šifrované, takže je takmer nemožné, aby tieto informácie zachytili a prečítali škodlivé subjekty.

Pravidelné aktualizácie zabezpečenia

Vo wflow neberieme bezpečnosť na ľahkú váhu, neustále pracujeme na zlepšovaní bezpečnosti platformy. Pravidelne sú vydávané bezpečnostné aktualizácie postavené na najmodernejších technológiách, ktoré zaisťujú, že platforma zostane zabezpečná voči  novým hrozbám.

Overovanie užívateľov

wflow umožňuje využitie viacfaktorového overenia, ktoré zvyšuje úroveň zabezpečenia a zamedzuje vstup k dátam neoprávneným osobám. To znamená, že používatelia musia pre prístup k svojim účtom poskytnúť dve formy identifikácie: heslo a bezpečnostný token.

Zálohovanie a obnova dát

wflow udržuje niekoľko záloh klientských dát, aby bolo zaistené ich rýchle obnovenie v prípade dočasnej nedostupnosti jedného z úložísk. Zálohy sú bezpečne uložené mimo pracoviska na serveroch Microsoftu v rámci Európskej únie, úschova dát je teda v súlade s GDPR.

Kontrola prístupu

wflow uplatňuje opatrenia na kontrolu prístupu, aby zabezpečila, že dáta klientov sú prístupné iba oprávneným užívateľom. Viditeľnosť všetkých uložených dokumentov a dát môžete obmedziť pre konkrétnych užívateľov prostredníctvom oprávnení a rolí

Bezpečnostné audity

Platforma wflow prešla v blízkej dobe bezpečnostným auditom (penetračný test), ktorý by odhalil prípadné riziká a zraniteľnosti v tejto oblasti. Tieto audity vykonávajú nezávislí bezpečnostní odborníci, aby sa zaistiilo, že platforma zostane zabezpečná a v súlade s finančnými a bankovými štandardmi. Bezpečnosť je v súlade s požiadavkami Českej sporiteľne, ktorá je hlavným investorom wflow.

Na záver možno povedať, že wflow berie bezpečnosť dát svojich klientov vážne. Platforma zavádza rad opatrení, vrátane šifrovania, pravidelných aktualizácií, overovania užívateľov, zálohovania a obnovy dát či riadenia prístupu. To všetko pre zaistenie bezpečnosti klientskych dát.