Lindt vsádza na pokročilú automatizáciu a prediktívne zaúčtovanie

Lindt & Sprüngli

Lindt je švajčiarska spoločnosť, ktorá sa špecializuje na výrobu luxusných čokoládových výrobkov a sladkostí. Založená bola v roku 1845 a dnes má pobočky a distribučné siete po celom svete. Spoločnosť je známa pre svoje kvalitné ingrediencie, precíznu výrobu a záväzok k neustálemu inovovaniu. V súčasnej dobe má Lindt viac ako 13 000 zamestnancov po celom svete.

98 %

faktúr je bezproblémovo zaúčtováných

4200

prijatých dokladov je spracovaných každý rok

88

ušetrených dní práce za rok

2,5

týždňa šetrí hlavná účtovníčka pri účtováni

Za najväčší prínos považujeme používanie šablón pri účtovaní periodických faktúr, kedy využívame predovšetkým možnosť účtovania na základe percentuálneho pomeru. Ide o veľkú časovú úsporu a zníženie chybovosti pri rozúčtovaní nákladov.

Lenka Petříková Chief Accountant, Lindt & Sprüngli (CEE)

Problém

Rozsiahla účtovná agenda znamenala pre Lindt zníženú schopnosť flexibilne a bezchybne spracovávať prijaté faktúry a spôsobovala enormné časové zaťaženie účtovnou administratívou.

Riešenie

Lindt CEE sa rozhodol pre zefektívnenie procesov využiť cloudovú aplikáciu wflow, na ktorej oceňuje vysoký stupeň automatizácie spracovania dokladov vrátane prediktívneho zaúčtovania.

Výsledok nasadenia wflow

Nasadenie wflow prinieslo Lindtu zjednodušenie evidencie a spracovania došlých faktúr. Oceňujú predovšetkým bezchybnosť čítania dát, ktorá dosahuje viac ako 98 % a prediktívne účtovanie v prípade opakujúcich sa faktúr. Rovnako dôležité je pre nich aj využívanie mobilnej aplikácie na schvaľovanie nákladov, vďaka ktorej dokážu v Lindte pracovať flexibilne a zrýchliť tak zaúčtovanie všetkých dokladov.