Zverejnenie obmedzeného použitia

Služby Google API

Používanie aplikácie wflow.com a prenos informácií prijatých z rozhrania Google API do akejkoľvek inej aplikácie sa bude riadiť Zásadami pre používateľské dáta služieb Google API, vrátane požiadaviek na obmedzené použitie.