Automatizace
pro rodinné firmy

Naše řešení je speciálně navrženo tak, aby pomohl zefektivnit vaše účetní procesy, ušetřil vám čas a peníze a zároveň zajistil přesnost a soulad se zákony.

Rodinné firmy, které již wflow využívají

Rodinné podniky by měly využívat automatizaci účetnictví, protože to jim umožní ušetřit čas a snížit náklady na účetnictví. S použitím software pro automatizaci účetnictví se mohou vyhnout lidským chybám a vylepšit přesnost účetnictví. Tento nástroj také umožňuje snadnou integraci s vašimi stávajícími účetními systémy, což zjednodušuje proces migrace dat. S využitím naší automatizace účetnictví se mohou efektivně řídit své financování a plánovat své budoucí podnikání

Benefity wflow pro rodinné firmy


#01
Kontrola nad náklady


#04
Kompletní podklady
pro reporting


#02
Automatické předávání dokladů


#05
Zpracování dokladů
bez přepisování


#03
Online schvalování


Feature 06
Důvěryhodný elektornický archiv

Konktrolujte faktury od okamžiku jejich přijetí

wflow umožňuje snadno sledovat faktury a zpracovat je bez zbytečného zpoždění. Software automaticky identifikuje data na faktuře a vytvoří příslušný účetní záznam, což umožní snadnou kontrolu faktur a umožní vám reagovat na ně okamžitě.

Eliminujte manuální práci, věnujte se vašemu byznysu

S naším softwarem můžete snadno automatizovat zpracování účetních dokladů. Tímto způsobem se vyhnete ručnímu zadávání údajů a vylepšíte přesnost vašeho účetnictví.