Generace Z a účetnictví: přichází dekáda velkých změn, hlásí průzkumy

V dnešním uspěchaném světě se zdá, že jednotlivé generace přicházejí a mění pravidla hry rychleji než kdy dříve. ACCA (Asociace Chartered Certified Accountants) a IFAC (Mezinárodní federace účetních) odhalují překvapující výsledky průzkumu ohledně aspirací a obav Generaze Z a předvídají pro ni dekádu neuvěřitelných příležitostí v oblasti účetnictví a financí.

Co tak fascinuje Generaci Z na kariéře v účetnictví? Jedním slovem - flexibilita!

Nastupující hvězdy účetní profese ze zemí střední a východní Evropy vidí účetnictví jako cestu, která otevírá brány k zajímavé kariéře nejen v rámci jedné firmy, ale skrze různá odvětví a dokonce i napříč hranicemi. Je třeba si uvědomit, že Generace Z se od svých rodičů, kteří jsou dnes v produktivním věku a často zastávají role v rámci vrcholného managementu, diametrálně odlišují. Neznají už svět bez internetu a globalizace, jsou ambiciózní, zásadoví a soupeřiví, což se projevuje i v jejich přístupu k práci a touze po mezinárodní zkušenosti.

Stabilita, nadprůměrné mzdy a rychlý kariérní růst - to vidí Generace Z v účetnictví

Téměř 62 % mladých nadějných profesionálů vidí v účetnictví a financích atraktivní kariérní příležitost. Proč? Protože si váží dlouhodobých vyhlídek, které tato profese nabízí. A co víc, 43 % z nich ocení široké spektrum dovedností a znalostí, které v tomto oboru mohou rozvíjet.

Generace Z je plná sebevědomí a ambicí. V průzkumu 83 % respondentů uvedlo, že jejich vrstevníci mají touhu rychle postupovat v kariéře. A prestižní pracovní pozice s vysokými mzdami? Ty jsou pro ně samozřejmostí. Technologie jsou jim dobře známé, a proto si věří, že se snadno přizpůsobí novým výzvám a rychle se adaptují na nové pracovní prostředí. A věří, že technologie mohou pomoci účetním přinést ještě větší přidanou hodnotu pro jejich profesní aktivity.

Generace Z se domnívá, že firmy nevedou kompetentní lídři

Zároveň jsou však mladí účetní Generace Z kritičtí a nejistí ohledně integrity firemních lídrů. Pouhých 41 % z nich je přesvědčeno, že ti, kteří vedou organizace, dodržují svá slova a jednají s opravdovou morální zásadovostí. Tato nejistota znamená pro účetní profesi i podniky existenční okamžik. Generace Z se totiž nepoddá žádnému kompromisu. Očekávají, že firmy a vedení budou přebírat odpovědnost za své činy a budou transparentní vůči svým zaměstnancům. Navíc jsou příznivci udržitelnosti a cítí, že firmy neplní svou roli v boji proti klimatickým změnám a nemají dostatečnou péči o blaho svých zaměstnanců.

V dnešním světě už nestačí jen spoléhat na akcionáře, musíme myslet na všechny zúčastněné strany. Generace Z požaduje odpovědnost a transparentnost od vedení a tohle je zásadní okamžik, který může přetvořit celou profesi (případně i tranformovat uvažování firem) a vnést do ní větší rozmanitost.

Helen Brand výkonná ředitelka ACCA

Všechna tato zjištění naznačují, že doba se mění a s ní i požadavky jednotlivých generací. Účetní obor a podniky mají nyní na výběr: Buď se přizpůsobí novým trendům a potřebám Generace Z, nebo riskují odliv talentů do jiných oblastí či jiných firem.