Zveřejnění omezeného použití

Služby Google API

Používání aplikace wflow.com a přenos informací přijatých z rozhraní Google API do jakékoli jiné aplikace se bude řídit Zásadami pro uživatelská data služeb Google API, včetně požadavků na omezené použití.