Nakupujte múdro s online objednávkami

Lepšia kontrola nákladov

Online nákupné objednávky môžu organizáciám pomôcť lepšie riadiť výdavky a sledovať rozpočty, čím sa vyhnú nadmerným výdavkom a zaistia efektívne využívanie zdrojov.

Zvýšená presnosť

Online nákupné objednávky znižujú pravdepodobnosť ľudskej chyby a zaisťujú väčšiu presnosť a efektivitu.

Efektívnejšia komunikácia

wflow poskytuje centralizované miesto pre všetku komunikáciu týkajúcu sa konkrétnej objednávky, čo uľahčuje prístup k informáciám a ich kontrolu.

Pokročilá organizácia práce

Online objednávky poskytujú jasnú digitálnu stopu, ktorú je možné ľahko sledovať a monitorovať.

Krok 01

Vytvorenie novej objednávky

Vytvoriť novú objednávku môžete manuálne pomocou nahraných číselníkov alebo jednoducho skopírujte objednávku, ktorú ste už v minulosti vytvorili.

Krok 02

Editácia položiek

K jednotlivým položkám objednávky môžete priraďovať strediská, zákazky alebo činnosti. Položky môžete vytvoriť manuálne, vyberať z číselníkov alebo z prednastavených šablón.

Krok 03

Automatické odoslanie
priamo z wflow

Po schválení môžete objednávku automaticky odoslať e-mailom dodávateľovi, a to vrátane PDF dokumentu v prílohe.

Krok 04

Prehľad o stave objednávky

Po obdržaní objednanej služby či tovaru môžete toto dodanie potvrdiť. Získate tak jednoducho prehľad o aktuálnom stave.

Krok 05

Automatické párovanie
s faktúrami

Objednávky môžete párovať s faktúrami ručne alebo automaticky. Pre uľahčenie práce môžete k jednej objednávke evidovať viac faktúr. K viac objednávkam môžete párovať jedinú faktúru.

Od prvého kroku k digitalizácii
vás delí len pár kliknutí


Vyskúšajte wflow zadarmo na 14 dní zadarmo
alebo si dohodnite konzultáciu s niektorým z našich odborníkov.