Za podpory Scia i České Spořitelny

Tady bude něco o tom čeho jsme díky investorům dosáhli, jak rosteme, kolik nám přibývá iživatelů a jak je všechno sluncem zalité

Scio v nás věřilo od samého začátku..

jak spolupráce se sciem začala probíhá..

Fotka bude logo scia

Zaujali jsme i Českou Spořitelnu. Investovala do nás desítky milionů.

jak spolupráce s ČS probíhá

Logo spořky

ikony s nějakým infem o tom jak rosteme.