S wflow digitalizují lídři
ve svých oborech

a dalších 3000 klientů v 6 zemích EU.

Rodinné firmy

Ušetření času a úsilí

Automatizací rutinních účetních úkolů je možné ušetřit čas a úsilí, které můžete věnovat strategickým aktivitám.

Snížení chybovosti

Automatizace může snížit riziko manuálních chyb a zajistit, že finanční data jsou přesná a spolehlivá.

Zkvalitnění rozhodování

S přesnými a včasnými finančními daty můžete učinit informovaná rozhodnutí, která vám pomohou růst.

Malé a střední firmy

Efektivnější přístup k nákladům

Automatizace může být zvláště výhodná pro malé podniky s omezenými zdroji. Automatizací účetních úkolů je možné ušetřit peníze za nábor dalších zaměstnanců nebo outsourcing účetních služeb.

Zvýšení efektivity práce

Automatizace může pomoci zefektivnit účetní procesy a snížit čas a úsilí potřebné k dokončení rutinních úkolů.

Pružné řešení pro růst firmy

S rostoucími potřebami se zvyšuje složitost účetních požadavků. Automatizace může pomoci škálovat účetní procesy bez výrazného zvyšování nákladů.

Velké firmy a korporáty

Vyšší přesnost práce s daty

Automatizace může pomoci zlepšit přesnost a rychlost zpracování obrovského množství finančních dat, snížit riziko chyb a zajistit, že data jsou k dispozici, když jsou potřeba.

Reálný a okamžitý přehled nad náklady

S automatizací lze získat přístup k finančním datům v reálném čase, což umožňuje rychlejší a informovanější rozhodování.

Zlepšení spolupráce mezi odděleními

Společný přístup k finančním datům může zlepšit komunikaci mezi odděleními a umožnit firmám lépe porozumět svému finančnímu zdraví.