Novinky v nové verzi aplikace wflow 5.3.

Představujeme vám nové funkcionality, které naleznete v nové verzi wflow 5.3.

Uživatelská oprávnění a přístupy k dokumentům

S novou verzí jsme si splnili jeden z našich dlouhodobějších cílů. A to zjednodušit nastavení uživatelských oprávnění a viditelnosti dokumentů. Abychom toho docílili a zároveň si otevřeli dveře pro další budoucí vylepšení, provedli jsme pár nutných změn v přístupu k nastavení. A zaměřili se na:

 • Vyšší míra konfigurace uživatelských práv
  Uživatelské akce jsou nyní rozděleny do třiceti dílčích oprávnění. Můžete tak přesněji definovat vhodná práva pro daného uživatele.

 • Jednoduché nastavení přístupu k dokumentům:
  Uživatelské přístupy do Typů dokumentů (složek v digitálním archivu) nově nastavíte přímo na uživateli.
  Pro daný typ zvolíte jednu z možností:

  1. Uživatel uvidí všechny dokumenty v daném typu dokumentů (historické dokumenty i nově nahrané)
  2. Uživatel uvidí pouze své dokumenty v typu (vlastní nahrané a dokumenty ke schválení)
  3. Uživatel neuvidí žádné dokumenty v daném typu (typ dokumentu se ani nenabízí uživateli v nabídce).

 • Transparentnost nastavení:
  Administrátor nově na první pohled uvidí, kteří uživatelé mají přístup do jakého typu dokumentu. A to buď z nastavení typu dokumentu nebo karty konkrétního uživatele.

 • Efektivnější správa organizací s větším počtem uživatelů:
  Nastavení uživatelského oprávnění je vázané na "Role". Přiřazením "Role" na uživatele definujete jeho oprávnění. Stejnou roli můžete tedy použít pro více uživatelů, kteří mohou v organizaci provádět stejné akce.

Více informací o změnách v nastavení oprávnění naleznete zde.

Konfigurace validace na duplicitu

Upozornění na duplicitu si nyní můžete přizpůsobit v Nastavení > Přizpůsobení > Nastavení polí a validací > Validace kliknutím na ozubené kolečko v řádku validace.

Nové nastavení umožňuje definovat, podle čeho se má duplicita na dokladech určovat. Aby se zobrazilo validační varování u dokladu, musí být na dokladech duplicitní vybrané pole.

Změna u validace datumů

U validace datumů "Datum je mimo běžný rozsah" došlo ke změně. Nyní se datumy na dokumentu porovnávají oproti Datumu vytvoření dokladu. Pokud je rozdíl větší než 2 roky, zobrazí se varování.

Zobrazení rozdílu u validací částek v ROSSUM

Validace na částkách v ROSSUM nyní obsahují informaci o rozdílu.

Pole Variabilní symbol bylo přidáno do ROSSUM na účtenkách

U agendy účtenek je nyní v ROSSUM k dispozici pole Variabilní symbol. Toto pole se ale nevytěžuje, je tedy potřeba manuálně vybrat na dokladech při kontrole.

Možnost odeslání e-mailu z wflow na více adres

Při odesílání objednávek, vydaných faktur a souborů emailem z wflow je nyní možné odeslat email na více adres najednou. Email se odešle jeden na více příjemců.

Ještě nedigitalizujete?

Vyzkoušejte wflow na 14 dní zdarma nebo si nechte představit naše řešení od některého z našich odborníků.